Ψηφιακό Μητρώο Εθελοντών & διαχείριση δράσεων

Η ανάγκη για οργανωμένη καταγραφή και διαχείριση εθελοντών αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και υγειονομικών κρίσεων, αλλά και σε περιόδους διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων, κοινωνικών δράσεων, κ.α.

Μέσα από την εφαρμογή της Novoville, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής ως εθελοντές, αποτυπώνοντας τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητά τους, κλπ.

Από την άλλη πλευρά, οι δημοτικές υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιήσουν και οργανώσουν το ανθρώπινο αυτό κεφάλαιο με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τους, καθώς και να επικοινωνούν άμεσα με τους εγγεγραμμένους εθελοντές μέσω της εφαρμογής, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι δημοτικές αρχές μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν γρήγορα ικανούς εθελοντές για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά έκτακτα συμβάντα, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης ή να στελεχώσουν νέους ρόλους που απαιτούνται κατά τη διάρκεια κρίσεων αλλά και μετά από αυτές.

Το σύστημα αξιοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του COVID-19 και απέσπασε βραβείο καινοτομίας από το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας, NHS.

Διαχείριση αστικής χλωρίδας & εθελοντικής αναδοχής δέντρων (Adopt-A-Tree)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει αφενός την οργανωμένη καταγραφή της αστικής χλωρίδας (ακριβής τοποθεσία, είδος φυτού, περιγραφή φυτού, συχνότητα ποτίσματος κ.α.) αφετέρου την οργανωμένη «αναδοχή» κάθε φυτού από πολίτες με την διαδικασία του πληθοπορισμού – crowdsourcing.

Μέσα από τις εφαρμογές πολιτών (mobile/web) οι πολίτες μπορούν να δουν στο χάρτη τα φυτά προς υιοθεσία και εθελοντικά να αναλάβουν το πότισμα τους κατά τους θερινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό, συλλογικά διατηρούμε ζωντανή την αστική χλωρίδα και συμβάλλουμε σε έναν πιο πράσινο Δήμο.

Δείτε το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων

Έξυπνο διαχειριστικό σύστημα στο web

Το διαχειριστικό σύστημα του Novoville επιτρέπει στις δημοτικές αρχές να δημιουργήσουν ένα επικαιροποιημένο Μητρώο Εθελοντών και να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα σχετικά με τις εθελοντικές δραστηριότητες και την εθελοντική αναδοχή δέντρων, σε ένα κεντρικό σημείο.

Έτσι, μπορούν να αξιοποιήσουν τους εγγεγραμμένους εθελοντές αποτελεσματικά, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν, να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία επιλογής εθελοντών και ανάθεσής τους σε δράσεις, να αναζητούν εθελοντές βάσει των χαρακτηριστικών τους, καθώς και να επικοινωνούν άμεσα με έναν, περισσότερους ή όλους τους εθελοντές.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν πρόσβαση σε πληθώρα μετρικών και στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον εθελοντισμό, το οποίο τους επιτρέπει να αξιολογούν αλλά και να προγραμματίζουν καλύτερα τις εργασίες τους.

Αίτημα εθελοντή

Αξιολόγηση

Εγγραφή

Άμεση επικοινωνία

Έξυπνη πόλη,ενεργοί δημότες στην πράξη

Η σχέση μεταξύ Δήμων και εθελοντών γίνεται σύγχρονη, άμεση και αποτελεσματική.

Θα θέλατε να δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά όλους τους εθελοντές σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε μια ζωντανή επίδειξη της πλατφόρμας Novoville και να συζητήσουμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ